beter leven voor de bij- meer biodiversiteit in bloemspel duurzame kantoortuin- florera.nl

meer biodiversiteit in toekomsttuin via tuinplan florera.nl

beter leven voor de bij- meer biodiversiteit in bloemspel duurzame kantoortuin- florera.nl

Voor Edufax Leende maakte Marjan de Koning tuinontwerper florera.nl een bijzondere duurzame bedrijfstuin